Kentän säännöt

Kaarinan Koiraharrastajat ry – Koulutuskentän käyttösäännöt

Säännöt koskevat Kaarinan Koiraharrastajat ry:n (jäljempänä ’KKH’ tai ’yhdistys’) Varsinais-Suomen Maaseutuoppilaitokselta vuokraamaa koulutuskenttänä käytettävää peltoaluetta Tuorlassa. Säännöt ovat pääosiltaan sovellettavissa myös muihin yhdistyksen koulutuskäytössä oleviin alueisiin ja tiloihin. Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jonka toistuvasti havaitaan laiminlyövän kentän käyttösääntöjä.

KKH:n jäsenmaksun maksaneet jäsenet saavat käyttää kenttää koiran koulutukseen näissä säännöissä mainituin ehdoin. Jäsenillä ei ole lupaa tuoda yhdistykseen kuulumattomia henkilöitä harjoittelemaan kentälle.

Koulutuskenttä on tarkoitettu pääasiassa tottelevaisuusliikkeiden harjoitteluun. Muukin palveluskoiralajeihin liittyvä harjoittelu on mahdollista, mutta kaikessa kentällä tapahtuvassa toiminnassa on otettava huomioon lähiympäristön asukkaiden ja tiellä liikkujien viihtyvyys ja turvallisuus. Koirien haukkumista kentällä ja sen ympäristössä on pyrittävä välttämään, ja sen vuoksi kaikenlaisen haukkumalla tapahtuvan ilmaisun (haku) ja vartioinnin (suojelu) harjoittelu on ehdottomasti kielletty!

KKH:n ohjatuissa koulutuksissa sekä kentällä ja sen läheisyydessä tapahtuvassa omaehtoisessa koiran koulutuksessa ja käsittelyssä tulee käyttää vain eläinsuojelulain sallimia välineitä ja keinoja. Jos on syytä epäillä jonkun kentän käyttäjän syyllistyvän kiellettyjen keinojen tai välineiden käyttöön, tulee asiasta tehdä eläinsuojeluilmoitus valvovalle viranomaiselle.

Kentällä olevia esteitä saa käyttää näiden sääntöjen sallimaan harjoitteluun. Jos käytöstä aiheutuu esteille vahinkoa, tulee tästä välittömästi ilmoittaa yhdistyksen koulutusvastaavalle. Jos kentän käyttäjä havaitsee, että esteiden turvallisuudessa on puutteita, tulee tästä ilmoittaa välittömästi koulutusvastaavalle ja mahdollisuuksien mukaan siirtää vioittunut este syrjään ja / tai kiinnittää siihen ilmoitus havaitusta viasta.

Koiran jätökset on ehdottomasti kerättävä pois kentältä, ladon ympäristöstä ja kentälle johtavan tien varrelta! Kentän käyttäjä huolehtii myös kakkapussien ja kaikenlaisen muun jätteen kuljettamisesta pois alueelta. Jätteiden jättäminen kentälle, sen ympäristöön ja latoon on ehdottomasti kielletty!

Kaikki yhdistyksen virallisten koulutusten ja tapahtumien ulkopuolinen toiminta kentällä tapahtuu käyttäjien omalla vastuulla. Yhdistyksen järjestämissä  virallisissa kokeissa sovelletaan Suomen Palveluskoiraliiton vakuutuksia.